Megaliti

Megaliti iz Baalbeka: Misterija kamenih blokova od preko 1000 tona

Megaliti iz Baalbeka su veliki kameni blokovi, smješteni u dolini Baalbek u Libanu. Kako su ovi kameni blokovi od preko 100 tona transportovani...